Naši partneri a projekty

 Zoznam odkazov na našich partnerov / projekty

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov pri našich projektoch úzko spolupracujeme s viacerými firmami. Medzi našich dlhoročných partnerov patrí architektonická kancelária Adif s.r.o. a Advokátska kancelária Jančo a partneri s.r.o.

Pre skupinu Urbia Holding a.s. vykonávame celkový development nehnuteľností od kúpy pozemku až po dokončenie stavby. V súčasnosti spravujeme všetky nehnuteľnosti skupiny, a.s., ku ktorým patria okrem iného tri budovy na Hviezdoslavovom námestí.